банер_индекс

Услови за користење

ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ОВИЕ УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА ПРЕД ДА ЈА КОРИСТЕТЕ ОВАА СТРАНА.

Добредојдовте на нашата веб-страница.Доколку продолжите да ја прелистувате и користите оваа веб-локација, се согласувате да се придржувате и да бидете обврзани со следните услови и услови за користење, кои заедно со нашата политика за приватност и одрекување од одговорност на веб-страницата, го регулираат односот на Youha.com со вас во врска со вашата употреба на оваа веб-локација.

Со користење на оваа веб-локација, вие го означувате вашето прифаќање на овие услови за користење.За целите на овие одредби и услови, „Нас“, „Наши“ и „Ние“ се однесуваат на Youha.com, а „Вие“ и „Ваше“ се однесуваат на вас, клиентот, посетителот, корисникот на веб-локацијата или лицето што ја користи нашата веб-локација.

Измена на условите
Го задржуваме правото да менуваме, менуваме, додаваме или отстрануваме делови од овие услови во секое време.Ве молиме редовно проверувајте ги овие услови пред да ја користите нашата веб-локација за да се уверите дека сте свесни за какви било промени.Ќе се трудиме да ви ги истакнеме сите значајни или суштински промени каде што е можно.Ако изберете да ја користите нашата веб-локација, тогаш таа употреба ќе ја сметаме како убедлив доказ за вашиот договор и прифаќање дека овие услови ги регулираат вашите права и обврски на Youha.com еден кон друг.

Ограничување на одговорноста
Суштински предуслов за да ја користите нашата веб-локација е да се согласувате и прифаќате дека Youha.com не е законски одговорен за каква било загуба или штета што може да ја претрпите поврзана со вашата употреба на веб-страницата, без разлика дали станува збор за грешки или пропусти во нашите документи или информации, какви било стоки или услуги што можеме да ги понудиме или од која било друга употреба на веб-страницата.Ова ја вклучува вашата употреба или потпирање на која било содржина, линкови, коментари или реклами од трета страна.Вашето користење или потпирање на какви било информации или материјали на оваа веб-локација е целосно на ваш сопствен ризик, за што ние нема да бидеме одговорни.

Ваша одговорност е да се осигурате дека сите производи, услуги или информации достапни преку оваа веб-локација ги исполнуваат вашите специфични, лични барања.Вие признавате дека таквите информации и материјали може да содржат неточности или грешки и ние изрично ја исклучуваме одговорноста за какви било такви неточности или грешки во најголема мерка дозволена со закон.

Линкови до други веб-локации
Youha.com може од време на време да обезбедува на својата веб-страница, линкови до други веб-локации, реклами и информации на тие веб-локации за ваша погодност.Ова не мора да значи спонзорство, одобрување или одобрување или договор помеѓу Youha.com и сопствениците на тие веб-локации.Youha.com не презема никаква одговорност за која било содржина што се наоѓа на поврзаните веб-локации.

Веб-страницата на Youha.com може да содржи информации или реклами обезбедени од трети страни за кои Youha.com не прифаќа никаква одговорност за какви било информации или совети што ви се доставени директно од трети страни.Ние даваме само „препорака“ и не даваме никаков совет, ниту преземаме никаква одговорност за какви било совети добиени во врска со ова.

Одрекување
Додека ние, во секое време се трудиме да ги имаме најточните, веродостојни и најсовремени информации на нашата веб-локација, не гарантираме или даваме никакви изјави во врска со употребата или резултатот од употребата на кој било документ, производ, услуга, линк или информации на неговата веб-локација или во однос на нивната исправност, соодветност, точност, веродостојност или на друг начин.
Ваша единствена одговорност е, а не на Youha.com да ги сноси сите трошоци за сервисирање, поправки или корекции.Применливиот закон во вашата држава или територија можеби нема да ги дозволи овие исклучувања, особено исклучувањата на некои имплицитни гаранции.Некои од горенаведените може да не се однесуваат на вас, но мора да бидете сигурни дека сте свесни за ризикот што може да го преземете со користење на оваа веб-локација или какви било производи или услуги што може да се понудат преку неа.Ваша одговорност е да го сторите тоа.

Вашата приватност
На Youha.com, ние сме посветени на заштита на вашата приватност.Ги користиме информациите што ги собираме за вас за да ги максимизираме услугите што ви ги обезбедуваме.Ние ја почитуваме приватноста и доверливоста на информациите обезбедени од вас.Ве молиме внимателно прочитајте ја нашата посебна Политика за приватност.

Можете да ги промените вашите податоци во секое време со писмено советување преку е-пошта.Сите информации што ги добиваме од нашите клиенти се заштитени од нашите безбедни сервери.Понатаму, сите собрани податоци за клиентите се заштитени од неовластена употреба или пристап.

Трети лица
Ние не продаваме и нема да продаваме или работиме со лични информации или информации за клиентите.Сепак, можеме да ги користиме вашите информации во општа смисла без повикување на вашето име за да креираме маркетинг статистика, да ги идентификуваме барањата на корисниците и да помогнеме во задоволувањето на потребите на клиентите генерално.Дополнително, ние може да ги користиме информациите што ги давате за подобрување на нашата веб-страница и услуги, но не и за каква било друга употреба.

Откривање на информации
Од Youha.com може да се бара, во одредени околности, да открие информации со добра волја и кога од Youha.com се бара тоа да го стори во следниве околности: со закон или од кој било суд;да ги спроведеме условите на кој било од нашите договори со клиенти;или да ги заштитиме правата, имотот или безбедноста на нашите клиенти или трети лица.

Исклучување на конкурентите
Ако се занимавате со креирање слични документи, стоки или услуги со цел да ги обезбедите за плаќање на корисниците, без разлика дали се деловни корисници или домашни корисници, тогаш сте конкурент на Youha.com.Youha.com изрично исклучува и не ви дозволува да ја користите или пристапувате до нашата веб-страница, да преземате какви било документи или информации од нејзината веб-страница или да добивате такви документи или информации преку трето лице.Доколку го прекршите овој термин, Youha.com ќе ве смета за целосно одговорни за секоја загуба што може да ја одржиме и понатаму ќе ве бараме одговорни за сите профити што може да ги остварите од таквата недозволена и неправилна употреба.Youha.com го задржува правото да исклучи и да му забрани пристап на секое лице до нашата веб-страница, услуги или информации по наше дискреционо право.

Авторско право, заштитен знак и ограничувања на употреба
Оваа веб-локација содржи материјал што е во наша сопственост или лиценциран на нас.Овој материјал вклучува, но не е ограничен на, дизајн, распоред, изглед, изглед, заштитни знаци и графика.Не ви е дозволено да ги репродуцирате документите, информациите или материјалите на веб-страницата за целите на продажба или употреба од трета страна.Конкретно, не ви е дозволено повторно да објавувате, прикачувате, пренесувате електронски или на друг начин или да дистрибуирате кој било од материјалите, документите или производите што може да бидат достапни за преземање од време на време на оваа веб-локација.

Youha.com изрично ги задржува сите авторски права и заштитен знак на сите документи, информации и материјали на нашата веб-локација и го задржуваме правото да преземеме акција против вас доколку прекршите некој од овие услови.

Секое прераспределување или репродукција на дел или на целата содржина во која било форма е забранета освен следново: можете да печатите или преземате на локален хард диск извадоци само за ваша лична и некомерцијална употреба;и можете да ја копирате содржината на поединечни трети страни за нивна лична употреба, но само ако ја признаете веб-страницата како извор на материјалот.

Вие не смеете, освен со наша изречна писмена дозвола, да ја дистрибуирате или комерцијално да ја искористувате содржината.Ниту смеете да го пренесувате или складирате на која било друга веб-локација или друга форма на електронски систем за пребарување.

Цел договор
Овие одредби и услови го претставуваат целиот договор помеѓу вас и Youha.com во врска со вашето користење и пристап до веб-страницата на Youha.com и вашето користење и пристап до документите и информациите на неа.Ниту еден друг термин не треба да биде вклучен во овој договор освен кога се бара да биде вклучен во кое било законодавство на Кина или која било држава или територија.Сите индицирани термини освен оние наведени со статутот и кои не можат изречно да се исклучат, со ова изрично се исклучени.

Исклучување на неспроведливи услови
Кога која било клаузула или термин погоре според кој било применлив статут би била незаконска, неважечка или неприменлива во која било држава или територија, тогаш таквата клаузула нема да се применува во таа држава или територија и ќе се смета дека никогаш не била вклучена во овие одредби и услови во таа држава или територија.Таквата клаузула доколку е легална и применлива во која било друга држава или територија ќе продолжи да биде целосно применлива и дел од овој договор во тие други држави и територии.Сметаното исклучување на кој било термин во согласност со овој став нема да влијае или да ја измени целосната спроведливост и конструкција на другите клаузули од овие одредби и услови.

Надлежност
Овој договор и оваа веб-страница се предмет на законите на Кина.Ако постои спор помеѓу вас и Youha.com што резултира со судски спор, тогаш мора да се поднесете до надлежноста на судовите во Нингбо, Кина.